FORLØBET OM LYDE

Materiale til: Kapitel 5, ‘Forløbet om lyde’

Herunder finder du de materialer der er lagt ud til kapitel 5, forløbet om lyde. Du skal trykke på det lilla 5-tal og bogstav, for at downloade materialet.

5 A ’Lyde bag skærm’, tag 2 lyde med hjemmefra, som de andre børn skal høre og beskrive.

5 B Lyde under tæppe. Aktivitet hvor børnene går rundt og lytter til lyde, og efterfølgende evaluerer det de har beskrevet.

5 G Pegeplader til at øve lyd-ikon sammenhæng.

5 F Hæfte med lydikon skriveøvelser.

5 C Opgaver: Huske lydrækkefølger og gengive dem med ikoner, som enkeltopgaver.

5 D Lyd-sætnings opgaver, huske lydrækkefølger og gengive dem med ikoner.

5 E Test i at huske lydrækkefølger og gengive dem med ikoner.

Ønsker du at bruge dette materiale , så klik på denne tekst for betale for brugerlicens.  

”Digital kopiering af dette materiale eller dele deraf er tilladt i henhold til bestemmelserne i brugerlicensaftalen. Print og analog kopiering af materialet, der ikke er dækket indenfor den tilkøbte brugerlicensaftale, er kun tilladt inden for rammerne af institutionens aftale med Copydan Tekst & Node.”
‘Brugerlicensaftale’ = Den periode du har købt rettighederne til at bruge materialet.