FORLØBET OM TRYLLEORD OG TRYLLEBOGSTAVER. ALLE BEGYNDER AT LÆSE.

Materiale til: Kapitel 13, ‘Forløb trylleord og tryllebogstaver’

Herunder finder du de materialer der er lagt ud til kapitel 13, ‘Forløb om trylleord og tryllebogstaver’. Du skal trykke på det lilla 13-tal og bogstav, for at downloade materialet.

13 A Liste med trylleord og tryllebogstaver.

13 B Forældreinvolveringsseddel til trylleord.

13 C Opgaver med trylleord.

13 D Partneropgaver med trylleord.

13 E Jagt efter trylleord.

13 F Trylleord med løsnings-billeder til fagligt svage børn.

13 G Opgave med tryllebogstaver.

13 H Læg(bogstaver) og læs.

13 i Test i trylleord.

Ønsker du at bruge dette materiale , så klik på denne tekst for betale for brugerlicens.  

”Digital kopiering af dette materiale eller dele deraf er tilladt i henhold til bestemmelserne i brugerlicensaftalen. Print og analog kopiering af materialet, der ikke er dækket indenfor den tilkøbte brugerlicensaftale, er kun tilladt inden for rammerne af institutionens aftale med Copydan Tekst & Node.”
‘Brugerlicensaftale’ = Den periode du har købt rettighederne til at bruge materialet.