FORLØBET OM SÆTNINGER OG TEKSTOPBYGNING

Materiale til: Kapitel 7, ‘Forløbet om sætninger og tekstopbygning’

Herunder finder du de materialer der er lagt ud til kapitel 7, ‘Forløbet om sætninger og tekstopbygning’. Du skal trykke på det lilla 7-tal og bogstav, for at downloade materialet.

7 A Opslag om måden at løse sætningsopgaver, til at hænge op i klassen.

7-f Opslag (+ ‘opgave’): En sætning farves/er blå og ord farves/er grønne.

7-g Opslag: ‘En sætning er en lille bitte historie’ og  ‘En sætning er lavet af ord’.

7 B  Tælle ord i en sagt sætning, ved at lægge en klods pr. ord.

7 C Opgaver, hvor børnene skal finde grammatiske tegn (punktum og komma), sætninger og ord i en tekst.

7 D Quiz og byt kort, hvor børnene skal finde grammatiske tegn, sætninger og ord.

7 E Forældreinvolveringsseddel.

Ønsker du at bruge dette materiale , så klik på denne tekst for betale for brugerlicens.  

”Digital kopiering af dette materiale eller dele deraf er tilladt i henhold til bestemmelserne i brugerlicensaftalen. Print og analog kopiering af materialet, der ikke er dækket indenfor den tilkøbte brugerlicensaftale, er kun tilladt inden for rammerne af institutionens aftale med Copydan Tekst & Node.”
‘Brugerlicensaftale’ = Den periode du har købt rettighederne til at bruge materialet.