FORLØB OM FORLYDE / BEGYND AT SKRIVE LYDRET

Materiale til: Kapitel 12, ‘Forløb om forlyde’

Herunder finder du de materialer der er lagt ud til kapitel 12, ‘forløb om forlyde’. Du skal trykke på det lilla 12-tal og bogstav, for at downloade materialet.

12 A Find den rigtige forlyd – opgaver.

12 B Gå rundt og find tings forlyde med makker.

12 C Læs forlyden opgave.

12 D Gå til cirkel med opgave ’Lydér med partner’ 1.
12 F Gå til cirkel med opgave ’Lydér med partner’ 2.
12 K Gå til cirkel med opgave ‘Lydér med partner’ 3.

12 E Opgave med e ord fra ’Gå til cirkel med opgave ’Lydér med partner’ 1.
12 G Opgave med ord fra ’Gå til cirkel med opgave ’Lydér med partner’ 2.
12 L Opgave med ord fra ’Gå til cirkel med opgave ’Lydér med partner’ 3.

12 M ‘Quiz og byt’ kort med lydrette ord, som børnene skal lydére, finde bogstavernes lyde til og dermed stave ordet.

12 H Gå rundt og stav til ting du finder.

12 i  Skriv den første sætning.
12 S
Gå til cirkel med: ‘Skriv den første sætning’ og brug mellemrumsfingeren.
12 U Almindelige opgaver med ‘Sætningerne’ fra ‘Gå til cirkel med: ‘Skriv din første sætning’ og brug mellemrumsfingeren.

12 O ‘Brug mellemrumsfingeren’-skilt.

12 P Plakat med ‘er’-lyden i slutningen af ord.
12 Q Plakat med ‘ng’-lyden (den mærkelige n-lyd).
12 R Plakat med ‘hv’, ‘det stumme h’
12-t Plakat om udtalen af ord der ender på ‘-et’ og ‘-en’.

12 J  Logbogssider

Dagbøger(Når de er printet, så kopier dem i en A5-bog).

Vinterferiedagbøger:  Uden opfordring til at bruge rigtigt skrivegreb: 12 Zvu. Med opfordring til at bruge rigtigt skrivegreb: 12 Zvm.

Påskeferiedagbog: Uden opfordring til at bruge rigtigt skrivegreb: 12 Zpu. Med opfordring til at bruge rigtigt skrivegreb: 12 Zpm.

Ekstraferiedagbog: Til de børn der holder ferie udenfor skolens ferier: 12 Zef

Ønsker du at bruge dette materiale , så klik på denne tekst for betale for brugerlicens.  

”Digital kopiering af dette materiale eller dele deraf er tilladt i henhold til bestemmelserne i brugerlicensaftalen. Print og analog kopiering af materialet, der ikke er dækket indenfor den tilkøbte brugerlicensaftale, er kun tilladt inden for rammerne af institutionens aftale med Copydan Tekst & Node.”
‘Brugerlicensaftale’ = Den periode du har købt rettighederne til at bruge materialet.