KURSER

Foredrag, kurser, oplæg | Jens Molzen — Klar til at knække læsekoden

Klar til at knække læsekoden, 10 faglige forløb der får alle med.

Foredragene holdes også online. Her af holdes de over et forløb på 3-4 gange.

Her kan du klikke ind og se de kurser/oplæg jeg har holdt:

26/3-2014 Skolebogsmessen
10/9-2014 Ishøj Kommune (Lukket kursus for skolens ansatte)
22/10 + 19/11 -2014Lyngby Tårbæk Kommune. (Lukket kursus for skolens ansatte)
6/10-2014 Sønderborg Kommune. (Lukket kursus for skolens ansatte)
26/1 2015 CFU Odense.
23/2 – 2015 CFU Vejle.
4/5-2015 CFU Aalborg.
6/11-2015 Bornholms Regionskommune.
16/11 – 2015UCC CFU København Titansgade. (overtegnet)
18/11 -2015 UCC CFU København Titansgade.
27/1-2016 CFU Odense.
24/2-2016 CFUU Vejle.
19/4-2016 ‘De små børn læser’ Konference i Rebild (2 fyldte kurser)
26/5-2016 ‘Børnehaveklasernes dag’ CFU København. (2 overtegnede kurser)
30/01  UC-syd Haderslev (overtegnet)

27/02  UC-syd Haderslev (overtegnet)
22/3 + 23/3 Skolestartskonferencen.(overtegnet)   (3 overtegnede kurser). 
24/4   UC-syd Esbjerg (overtegnet), 
22/05 CFU Århus(overtegnet)
26/6 Sønderborg Kommune (Lukket kursus for Kommunens ansatte)
28/6 Tåsingeskolen (Lukket kursus for skolens ansatte)
18/09- Haderslev (overtegnet)
30/10- Esbjerg
8/11-UC-syd Vordingborg  Og klik på børnehaveklasseledernes uge. (en dag ud af  samlet 5 dags kursus).
27/11 Sophieskolen, Nykøbing Falster (Lukket kursus for inviterede ).
22/1-: CFU UCC Campus Carlsberg. (overtegnet)
26/2- Billund Kommune (Lukket kursus for Kommunens ansatte)
12/3- Odense.
16/4- Vejle (overtegnet)
28/5- Randers Kommune (lukket arrangement for kommunens ansatte)
2/7- Morsø Kommune (lukket arrangement for kommunens ansatte)
24/9- Aarhus
29/10- Herning
4/3- Aalborg UCN CFU (overtegnet)
6/5- Gribskov Kommune (lukket arrangement for kommunens ansatte)
Nordstjernen Frederikshavn (online)
(Listen herover er ikke opdateret).

Læs tidligere anmeldelser: (klik på lilla bogstaver og tal).
An 7 Læs deltagernes anmeldelser
(Vejle 16/4-2018) Uddrag af anmeldelserne‘Fantastisk godt kursus- brugbart og lige til at gå i gang med’, ‘God levende foredragsholder, som kender til praksis’, ‘Noget jeg kan tage med hjem i min klasse og bruge’, Gode ideer-også til erfarne børnehaveklasseledere’ og ‘Godt indhold, med massere af inspiration’.
An 5  Læs deltagernes evaluering af kurset (UCC-CFU-Titansgade 16.11.2015)
An 6 Læs deltagernes evaluering af kurset (UCC-CFU-Odense  27.01.2016).  Uddrag af anmeldelserne: ‘Et rigtigt godt kursusoplæg‘, ‘super‘, ‘Et godt foredrag med mange gode praktiske eksempler‘, ‘Super godt og relevant‘, ‘Spændende og veltilrettelagt‘, ‘Jeg tager herfra med et brugbart materiale‘, ”Levede fuldt op til forventningerne‘.
An 1: Marianne Gjelstrup´s (Ishøj Kommune) anmeldelse af foredraget.

Ar 1: Artikel: Hvordan gør vi alle børn klar til at knække læsekoden? (‘Skolestart 2-2015)

Book et Kursus eller en workshop (næsten) nederst på siden

Foredraget/kurset giver indføring i en metode omkring førlæsnings sproglig opmærksomhed, som giver alle børn  en reel mulighed for at bryde læsekoden med succes.
Foredraget bygger på metoden der er beskrevet i bogen: ‘Klar til at knække læsekoden, 10 faglige forløb der får alle med’. Metoden bygger bl.a. videre på erfaringerne fra Jørgen Frost og Anette Lønnegaard´s Bornholmerundersøgelsen og Carsten Elbro´s Københavnerundersøgelsen.

Foredraget giver:

  • En kort teoretisk indledning, med den forskningsmæssige bagrund for vigtigheden af at bruge ‘før læsnings sproglig opmærksomhed’ til at gøre alle børn klar til at bryde læsekoden.
  • En gennemgang af de ti faglige forløb, der resulterer i, at alle børn bryder læsekoden.
  • Praktiske vejledninger i formidling af stoffet til 5-7 årige børn, både omkring indhold og formen det gives på.
  • Vejledning i mange af aktiviteterne, indlærings-spillene, opgaverne og rundkreds aktiviteterne.
  • Indføring i brug af materialet, der ligger på hjemmesiden.
  • Afslutning med opsummering og spørgsmål.

Foredraget bliver holdt i en levende tone og er meget praktisk orienteret. Det er blevet rost for at være levende, med begge ben på jorden, praktisk orienteret, teorien i orden og lige til at gå ud og bruge. Mange af kursusdeltagerne er efterfølgende vendt tilbage, angående brugen af materialet og metoden.
I nedenstående link fra’Skole Start 1-2015′ kan du læse en kort gennemgang af de forløb, der bliver gennemgået i foredraget.
Foredraget tilpasses den gruppe det holdes for.

Foredraget er normalt i to udgaver: Et 3-4 timers foredrag, hvor teori og praksis bliver gennem gået, og der gives en kort gennemgang af de enkelte forløb. Et sekstimers foredrag, hvor de tre første timer er det samme som ovennævnte, men hvor der vil blive gået i dybden med nogle af forløbene. Her vil kursisterne få prøvet en del af aktiviteterne i praksis. Kursusholderen eller kursisterne kan bestemme hvilke af de ti forløb, der bliver gået i dybden med.
(Kurset/foredraget er også lavet som 2 dags forløb, og som kortere workshops)

Målgruppe: Børnehaveklasseledere, læsevejledere, skolepædagoger og andre der arbejder med at gøre børn klar til at bryde læsekoden eller underviser børn i at bryde læsekoden.
Foredraget er blevet holdt for kommuner og på på UCC-Center for undervisnings-midler, UCC-professions højskoler mm. Kontakt mig på nedenstående kontaktformular eller ring på 61717644.
Er du i tvivl om kvaliteten af foredraget, så er du meget velkommen til at ringe til en af de steder jeg tidligere har afholdt foredraget, for at høre deres vurdering.

Book et Kursus eller en workshop:
Ring på 61717644 eller send mig en mail på jensmolzen@mail.dk

Op2090050pbyg en god klassekultur:
Dette foredrag afholder jeg  ikke for tiden, da jeg laver ovenstående kursus, arbejder med tilhørende hjemmeside/ materialer og overvejer et relateret projekt (ud over at jeg arbejder som børnehaveklasseleder) 

Her fortælles hvad  underviseren kan gøre, for at opbygge en god klassekultur. Hvordan får man skabt en klassekultur, hvor også elever med mindre overskud, får reel mulighed for at agere med succes.
Hvordan skaber man et godt samvær børnene imellem og en god klassestemning.  Hvordan får man en klasse til at arbejde sammen, så alle får et maksimalt fagligt udbytte. Hvordan forhindrer man mobning i klassen.
Her vil blive talt om lærerens rolle, det at sætte rammer,som alle børn kan fungere i, børnenes relations opbygning gennem bl.a. partnerordninger mm. Læs mere om det i nedenstående artikel.
Målgruppe: 0. – 9. klasse.
Læs også (Klik på lilla bogstav og tal)
Ar 4: Opbygning af en god klassekultur (Artikel fra skolestart  4, 2010)