OM JENS MOLZEN

Om Jens Molzen | Jens Molzen — Klar til at knække læsekoden

Uddannet pædagog og afspændingspædagog.
Arbejdet i daginstitutioner 5 år.
Arbejdet på behandlingshjem, behandlingskollektiv, ungdomspensioner (i 17 år), hvor jeg har arbejdet med at få børnegruppen til at fungere socialt sammen og stået for en del undervisningsforløb.
Arbejdet 21 år som børnehaveklasseleder, hvor det primære fokus har ligget på at få børnene til at fungere socialt godt sammen og få succes med at bryde læsekoden (= en god start på et godt skoleforløb).
Arbejder fra august 2020 som specialundervisningslærer på Sophienborgskolen i Hillerød.

Foredragsholder med foredrag om at opbygge en god klassekultur  på mange skoler i forskellige miljøer (Skoler og heldagsskoler på Nørrebro, Kgl. Balletskole, skoler i omegnskommunerne).
Undervist på UCC.

Foredragsholder i ‘Klar til at knække læsekoden’ (tidligere ‘Få alle børn i børnehaveklassen til at bryde læsekoden på 5 måneder- nu også for drenge’). Har undervist/holdt foredrag på UCC KBH., Sønderborg  Kommune, Hvidovre Kommune, UCC Vejle, UCC Odense, UCC Ålborg CFU Herning, CFU Århus, CFU Sydsjælland og mange flere.

Lavet bogstavs-indlæringsmateriale, spil mm. til alle børnehaveklasser i Hillerød, bygget på memoteknik via bogen: ‘Prins Purk på eventyrslottet’ (Charlotte Blay 2000) og undervist i brugen af det.

Skrevet bogen: Klar til at knække læsekoden’.

Jens Molzen er i øjeblikket i gang med at lave ‘Prins Per i Eventyrland’ et bogstavsindlæringssystem, der gennem et spændende eventyr lærer børnene bogstaverne og deres lyde. Systemet bygger på Memoteknik og benytter Jørgen Markussens håndfonemer.
Det er afprøvet i 6 børnehaveklasser og disse erfaringer brugt til at bearbejde og forbedre materialet.
Det blev meget rost af alle.

Det skal nu afprøves igen i tre børnehaveklasser og bearbejdes ud fra  mine iagttagelser og børnehaveklasseledernes tilbagemeldinger inden det sendes til forlaget.
Det er planen at materialerne til systemet (Bogstavskort, illustrationer, spil og aktiviteter), kommer til at ligge på denne hjemmeside.

Lavet denne hjemmeside www.jensmolzen.dk  med materialer til ‘De 10 faglige forløb, der får alle til at knække læsekoden'(Bogen) mm.

Henvendelse:
Mail: jensmolzen@mail.dk
Telefon: 61717644