BOGEN

forside af bog

3.oplag er udkommet, så bogen er igen til at købe.

I bogen får underviseren en metode- og idé bog, der konkret fortæller, hvordan man på en logisk og overskuelig måde kan tilrettelægge arbejdet med sproglig opmærksomhed i børnehaveklassen.
Bogen er  overskueligt opbygget, så den nemt kan bruges som inspirationsbog, både af den der for første gang skal arbejde med før-læsnings sproglig opmærksomhed, og den erfarne underviser, der har brugt sproglig opmærksomhed i mange år.
Arbejdsmåden består af ti tilrettelagte og gennemprøvede forløb. Forløbene bygger bl.a. på Jørgen Frosts og Carsten Elbros forskning og er afprøvet i praksis gennem de seneste 9-10 år.
Beskrivelsen af hvert forløb er bygget op, så de er nemme at gå til, og så det inden for hvert forløb er nemt at finde forslag til mange forskellige og spændende  indlæringsaktiviteter.
Målet med bogen er, at give læseren de bedste metoder og redskaber til at hjælpe alle børnene til, at få de rette forudsætninger for at lære at læse.
Metoden i bogen har resulteret i, at alle børn, der har været igennem forløbene, har brudt læsekoden på  fem måneder med succes og med en følelse af, at de gjorde af sig selv.
Til de fleste af aktiviteterne, opgaver mm. ligger der materialer på denne hjemmeside, som kan downloades og bruges efter Copi Dan´s regler.

Klik her for at købe bogen
3. oplag
Vejledende pris 381,20 kr. med forsendelse.

Klik her for at købe bogen som I-bog

Klik her for at læse uddrag af bogen

Anmeldelser af bogen:
Anmeldelsen i læsepædagogen nummer. 6, 2013 og i læsepædagogen nummer 1, 2014: An 2
Børnehaveklasseforeningens anmeldelse: Børnehaveklasseforeningens anmeldelse
‘Folkeskolens’ anmeldelse: Anmeldelse i Folkeskolen
Lektørudtalelsen: Lektørudtalelse
Klik her for se Nationalt videncenter for læsning

Tak til:
Under arbejdet med bogen har jeg fået meget hjælp fra mange mennesker, som jeg er dybt taknemmelige  over for. Klik her for at læse hvem: A.T. 2

Rettelse til første oplag af bogen:  På side 87,er der er en fejl i illustrationen af andet quiz og byt kort, her skulle have været 2 blå cirkler, en rundt om hver sætning. Rettelsen til side 87 og forlagets rettelse. I andet oplag er fejlen rettet.